Saturday, 15 October 2011

:::permasalahan KAUNSELOR di sekolah:::

Sebagai seorang kaunselor, kita haruslah bijak dalam menangani apa jua masalah yang dihadapi. Bukan bermakna seorang kaunselor itu tidak akan bermasalah. Kaunselor juga merupakan makhluk Tuhan yang diuji dengan dugaan. Akan tetapi, sebagai seorang kaunselor, kita tidak boleh melatah dengan mudah yang menyebabkan diri sendiri terperosok dalam masalah yang dihadapi.
Menurut Suradi, 1992, antara permasalahan yang sering dihadapi oleh kaunselor sekolah ialah: • Tidak mempunyai masa yang cukup.
 • Tidak mempunyai bahan yang mencukupi.
 • Kurang mahir dalam mengendalikan kursus.
 • Kreativiti yang kurang.
 • Permasalahan dokumentasi.
 • Kurang yakin dengan diri sendiri.
 • Sukar mendapat klien.
 • Sukar mengendalikan disiplin.
 • Tidak mendapat sokongan daripada guru.
 • Bekerja sendirian dan tidak ada rakan kongsi.
 • Kurang efektif.


Jadi, untuk menjadi kaunselor yang cemerlang, kita perlulah bijak dalam mengatur jadual hidup sama ada dari segi pergaulan, rutin harian, kebijaksanaan, kekreatifan dan sebagainya agar dapat memberikan kebaikan kepada semua insan yang memerlukan pertolongan. =)

No comments:

Post a Comment